Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 26/05/2015
Αριθμ. Πρωτ.  14058

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 03 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ΄΄ΞΕΝΩΝΑ ΚΥΝΗΓΩΝ «ΠΕΥΚΟΡΑΜΑ»΄΄ στη Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/10)

Θέμα 4ο

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/10)

 

Θέμα 5ο

Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 26.05.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015, του ΖΙΡΤΙΛΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (100 δόσεις)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο