Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 27/03/2015
Αριθμ. Πρωτ.  7517

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 02 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου Κοινοτικού Δάσους Αντιφιλίππων Δήμου Παγγαίου»
Θέμα 3ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ΄΄ ΞΕΝΩΝΑ ΚΙΝΗΓΩΝ (ΠΕΥΚΟΡΑΜΑ) ΄΄ στη Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 4ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων – πλύσιμο κάδων Δημοτικής Ενότητας Ορφανού»
Θέμα 5ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων – πλύσιμο κάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών»
Θέμα 6ο Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης»
Θέμα 7ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΄΄ (αρ. μελ. 1059/2014)
Θέμα 8ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΦΩΛΗΑΣ – ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΄΄ (αρ. μελ. 1056/2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)


{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο