Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31.10.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 27/10/2014
Αριθμ. Πρωτ.  38711

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Σύνταξη του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Παγγαίου έτους 2015» και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα 4ο

Προσαρμογή του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2015, στις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», πρ/σμού 3.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 6ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 7ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΙΩΣΗΦ (3 δόσεις)

Θέμα 8ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (18 δόσεις)

Θέμα 9ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (4 δόσεις)

Θέμα 10ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10 δόσεις)

Θέμα 11ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΓΟΥΡΑΔΗ (3 δόσεις)

Θέμα 12ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΄΄ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΒΟΕ Α.Ε΄΄ (20 & 20 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 13ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (5 & 15 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 14ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΖΙΤΖΙΡΗ ΠΡΙΜΠΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (10 δόσεις)

Θέμα 15ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΔΗΜΑΡΙΔΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 16ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 17ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΑΓΙΑΡΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΙΩΑΝΝΗ (1 & 24 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 18ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (11 δόσεις)

Θέμα 19ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΒΡΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (10 δόσεις)

Θέμα 20ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (24 & 24 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 21ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (3 δόσεις)

Θέμα 22ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (15 & 24 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 23ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 24ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΝΗΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 25ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 26ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (11 δόσεις)

Θέμα 27ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΑΦΟΙ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε (24 δόσεις)

Θέμα 28ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΖΑΧΑΡΙΑ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 29ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΡΧΟΝΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (4 δόσεις)

Θέμα 30ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ – ΚΟΥΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (24 δόσεις)

Θέμα 31ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, της ΞΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΛΑΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗΣ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 32ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (2 & 5 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 33ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΄΄ΖΗΡΙΝΟΓΛΟΥ – ΔΡΑΓΑΝΗΣ Ο.Ε ΠΕΙΡΑΤΗΣ΄΄ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 34ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΄΄ΖΗΡΙΝΟΓΛΟΥ – ΔΡΑΓΑΝΗΣ Ο.Ε ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ΄΄ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 35ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΑΥΔΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ (22 & 5 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 36ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (5 & 4 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 37ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΞΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 38ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΡΑΧΝΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο