Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.10.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 13/10/2014
Αριθμ. Πρωτ.  37336

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 17 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»

Θέμα 3ο

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΠΔΔ, ΣΧΟΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/10)

Θέμα 4ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 5ο

Ανάκληση της αριθμ. 297/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού)

Θέμα 6ο

Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για την πληρωμή Προνοιακού Επιδόματος οικ. έτους 2014

Θέμα 7ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΟΥΜΠΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 8ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ (2 δόσεις)

Θέμα 9ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (24 δόσεις)

Θέμα 10ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΕΤΑΛΑ ΠΕΤΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 11ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 12ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 13ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 14ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΟΚΛΗ (5 δόσεις)

Θέμα 15ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΡΑΒΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 16ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΕΣΣΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (13 δόσεις)

Θέμα 17ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΖΩΗΣ του ΗΛΙΑ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 18ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΛΕΥΚΗΣ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 19ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΡΗΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 20ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΛΥΓΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 21ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΚΑΠΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (1 & 24 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 22ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΡΥΣΑΦΗ ΙΟΡΔΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (12 δόσεις)

Θέμα 23ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 24ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (7 δόσεις)

Θέμα 25ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΧΑΤΖΗΣΦΕΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 26ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ (2 & 2 δόσεις αντίστοιχα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αρχείο  Πρόσκλησης (.pdf) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο