Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16.04.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                   Ελευθερούπολη, 11/04/2014
                                                   Αριθμ. Πρωτ. 14036

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 16 Απριλίου 2014, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου πληροφοριών που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 4ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με αριθμ. 183 & 184 Α στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Ν.Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού 6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και απόφαση κατακύρωσης αυτού

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση υποδομών νεκροταφείων Τ.Κ. Ν. Περάμου» πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 7ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση – επιδιόρθωση αγροτικών δρόμων στο αγρόκτημα Τεναγών της Δ.Ε. Παγγαίου» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση – επιδιόρθωση αγροτικών δρόμων στο αγρόκτημα Τεναγών της Δ.Ε. Ελευθερούπολης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου στην Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα» πρ/σμού 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα (αρ. μελ. 1020/2014)

Θέμα 10ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου στην Τ.Κ. Μελισσοκομείου» πρ/σμού 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα (αρ. μελ. 1019/2014)

Θέμα 11ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» (αρ. μελ. 1066/2012)

Θέμα 12ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (αρ. μελ. 1014/2013)

Θέμα 13ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014-2015»

Θέμα 14ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων για το 2013-2014»

Θέμα 15ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ»

Θέμα 16ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού IΙΙ του διαγωνισμού της μελέτης ΄΄ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

Θέμα 17ο

Περί έγκρισης Πρακτικών του διαγωνισμού της μελέτης ΄΄ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ΄΄

Θέμα 18ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κ.χ. στην Δ.Ε. Ορφανού»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 Συνημμένο Αρχείο:

1. Πρόσκληση (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο