Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.03.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 09/03/2015
Αριθμ. Πρωτ.  5900

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 13 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου»

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ορφανού και Ελευθερών»

Θέμα 4ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Θέμα 5ο

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διεξαγωγή δημοπρασία της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/2014

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών & τεχνική αξιολόγηση) διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και εξέταση της κατατεθείσας  ενστάσεως επ΄ αυτού

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών & τεχνική αξιολόγηση) διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και εξέταση της κατατεθείσας  ενστάσεως επ΄ αυτού

Θέμα 8ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου Κοινοτικού Δάσους Αντιφιλίππων Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 9ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού

Θέμα 10ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση πρώην αιρετού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο