Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.03.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 07/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. 8715

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 13 Μαρτίου2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Άσκηση αίτησης ανάκλησης του Δήμου Παγγαίου ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της αρ.303/15.10.2013 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Θέμα 3ο

Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση κ.χ στην Δ.Ε Ορφανού» (αρ. μελ. 1006/2014)

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών εξαρτημάτων»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων»

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ Ελευθερών», προϋπ/σμού δαπάνης 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ Οφρυνίου», προϋπ/σμού δαπάνης 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 10ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Αμισιανών», προϋπ/σμού δαπάνης 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 11ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Ν.Περάμου», προϋπ/σμού δαπάνης 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 12ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Ν. Ηρακλείτσας», προϋπ/σμού δαπάνης 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 13ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Γαληψού», προϋπ/σμού δαπάνης 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 14ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Οφρυνίου», προϋπ/σμού δαπάνης 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 15ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Ορφανίου», προϋπ/σμού δαπάνης 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 16ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Κάρυανης», προϋπ/σμού δαπάνης 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 17ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικών υποδομών της Τ.Κ Σιδηροχωρίου», προϋπ/σμού δαπάνης 6.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 18ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών υποδομών Δ.Κ Ελευθερούπολης», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων

Θέμα 19ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών υποδομών Δ.Ε Ελευθερών», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων

Θέμα 20ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών υποδομών Τ.Κ Πλατανοτόπου», προϋπ/σμού δαπάνης 4.000,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων

Θέμα 21ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Ανάπλαση κ.χ στην Τ.Κ Αντιφιλίππων», προϋπ/σμού δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα (αρ. μελ. 1011/14)

Θέμα 22ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε Παγγαίου», προϋπ/σμού δαπάνης 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 23ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Δημιουργία Η/Μ υποδομής για το φωτισμό γεφυριού στην Τ.Κ Χρυσοκάστρου», προϋπ/σμού δαπάνης 800,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο