Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07.05.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 30/04/2014
Αριθμ. Πρωτ. 16585

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 07 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αμπελώνα [υπ’ αριθμ. 1094 αγροτεμάχιο], έκτασης 7.500 τ.μ., της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών εξαρτημάτων»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014-2015»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013-2015» και εξέταση της κατατεθείσας ενστάσεως επ΄ αυτού

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δημόσιων Κτιρίων» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ΄ αυτού

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το 2014-2015»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο