Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 29/04/2015
Αριθμ. Πρωτ.  10399

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 05 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 367/15)

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού IV του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού I του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Θέμα 8ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ορφανού

Θέμα 9ο

Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του Γεώργιου Παπαδόπουλο (αποζημίωση για υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας με τη σύζυγό του Στρατηλάτη Σωτηρία)

Θέμα 10ο

Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του Κυριάκου Χατζηκοσμίδη (αποζημίωση για βλάβη στο αυτοκίνητό του λόγω κακής συντήρησης του οδοστρώματος δημοτικής οδού)

Θέμα 11ο

Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της Όλγας Σαχινίδου (αποζημίωση για βλάβη στο αυτοκίνητό της λόγω παραλείψεως αντικατάστασης καταστραφέντων σημάτων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο