Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06.06.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ελευθερούπολη, 02/06/2014
Αριθμ. Πρωτ.
20713

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 06 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης Πρακτικών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης Πρακτικών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» και εξέτασης των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των α) αριθμ. 961 αγροτεμαχίου, έκτασης 6.345τ.μ. που βρίσκεται στο Ο,Τ. 114, εντός της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Γεωργιανής, β) του αριθμ. 1756 αγροτεμαχίου, έκτασης 11.541τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Εξωχώραφα», εντός αναδασμού της Δ.Κ. Νικήσιανης και γ) του αριθμ. 609 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.770τ.μ., που βρίσκεται στα Τενάγη Φιλίππων, εντός αναδασμού της Δ.Κ. Νικήσιανης

Θέμα 5ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Τζημαγιώργη Δημητρίου του Ματθαίου (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 6ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Ψαρρά Δημητρίου του Νικολάου (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 7ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, της Καραδημητρίου Στεργιανής του Ιωάννη (4 δόσεις)

Θέμα 8ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Σαββίδη Γεωργίου του Σάββα (24 δόσεις)

Θέμα 9ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, της Τσίπρα Αρίστης του Γεωργίου (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 10ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Τσίπρα Παύλου του Δημητρίου (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 11ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Ξενίδη Φωτίου του Ξενοφών (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 12ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, της Ξενίδου Παναγιώτας του Ξενοφών (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 13ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Καρανικολή Θεοδώρου του Γεωργίου (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 14ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Στάμου Παναγιώτη του Αγγέλου (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 15ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Αβ του Ν.4257/2014, του Κανταρτζή Δημητρίου του Ιωάννη (8 δόσεις)

Θέμα 16ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις «Εκπαίδευσης – Κατάρτισης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Θέμα 17ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις «Εκπαίδευσης – Κατάρτισης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση 06.06.2014 (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο