Πρόσκληση Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» σε τακτική συνεδρίαση 29.10.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Αβραμίδου Δήμητρα
Τηλ. +30 2592023315
Fax: +30 2592023316
E-mail: davramidou@dimospaggaiou.gr

Ελευθερούπολη,   22-10-2014

            Αρ. Πρωτ.    1513    – 

 

Προς

 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμ. 14/22-10-2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στις 29-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

 

:

Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 
(πίνακες οικονομικής στοιχειοθεσίας έτους 2015)

 Ο   Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Χρήστος Μποσμπότης 

Μετάβαση στο περιεχόμενο