Πρόσκληση Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» σε ειδική συνεδρίαση 29.10.2014

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Αβραμίδου Δήμητρα
Τηλ. +30 2592023315
Fax: +30 2592023316
E-mail: davramidou@dimospaggaiou.gr

Ελευθερούπολη,   22-10-2014
            Αρ. Πρωτ.    1512    – 

 

Προς

 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αριθμ. 14/22-10-2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Καλείστε στις 29-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

 

:

Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου.

  Ο   Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Χρήστος Μποσμπότης 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο