Πρόσκληση σε Συνεδρίαση “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου” 20.01.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευθερούπολη, 15 Ιανουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                          Αριθμ..Πρωτ :3
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                       
Δ/νση:Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ. Κώδ.: 64100, Ελευθερούπολη
Τηλέφωνο: 25923.50021
Φαξ:2592350079
Email:koinofelis@dimospaggaiou.gr                                                          

 

Προς: Τα Μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελευθερούπολης στις 20 του μήνα Ιανουαρίου  έτους 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016

2. Έγκριση   και ψήφιση πιστώσεων σε βάρος διάφορων κωδικών εξόδων  του προϋπολογισμού  της Κ.Ε.Δ.Η.Π οικον. έτους 2016

3. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ  οικον.έτους 2016  για προμήθεια ειδών τροφίμων για το έτος 2016  σύμφωνα με την υπ.αριθμ.115/2015 απόφαση της ΚΕΔΗΠ.

4. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016 για προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το έτος 2016 σύμφωνα με την υπ.αριθμ.130/2015.

5. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016 για συνεχιζόμενη σύμβαση από το 2015  που αφορά προμήθεια ειδών παντοπωλείου.

6. Ορισμός μελών –συγκρότηση επιτροπών α)Επιτροπής παραλαβής εργασιών-μεταφορών. β)Τριμελής Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. γ)Τριμελής Επιτροπής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ  για την παραλαβή των υλικών –προμηθειών.

7. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016 για παροχή λογιστικών υπηρεσιών υποστηρικτικά προς την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου.

8. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016  για παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού.

9. Συμμετοχή της ΚΕΔΗΠ στην 20η Διεθνή Τουριστική Έκθεση Ανατολικής Μεσογείου, Κωνσταντινούπολης Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 εως τις 31 Ιανουαρίου 2016 και ψήφιση ανάλογης πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους  2016.

10 .Συμμετοχή της ΚΕΔΗΠ  στην Διεθνή Τουριστική  Έκθεση  με την  ονομασία«HOLIDAYINTER  EXPOSPASOFIA 2016»που θα πραγματοποιηθεί  από τις 11 εως 13 Φεβρουαρίου 2016 και ψήφιση ανάλογης πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016.

11. Συνδιοργάνωση  συναυλίας με την Φιλόπτωχο Αδελφότης Ελευθερούπολης με Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη  με το λαϊκό συγκρότημα «ΠΕΡΙΞ» και ψήφιση ανάλογης πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.έτους 2016.

12. Ψήφιση πιστώσεων  σε Κ.Α  εξόδων  του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ  οικον.έτους  2016 για γενόμενες δαπάνες εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

13. Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με την πορεία ρύθμισης οφειλών και καταβολή ενοικίων εκ μέρους του εκμισθωτή του  ακινήτου της ΚΕΔΗΠ με την ονομασία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ

 

 

{backbutton}

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο