Πρόσκληση σε Συνεδρίαση – Κοινωφελής Επιχείρηση 07.03.2016 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ελευθερούπολη 04.03.2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                      Αρ.Πρωτ.99
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προς: Τα Μέλη του Δ.Σ.

Δ/νση: Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ. Κώδ.: 64100, Ελευθερούπολη
Τηλέφωνο: 2592350021

            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, που θα γίνει στην Ελευθερούπολη, έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου την 7η Μαρτίου  2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.       Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

2.       Διοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης στην Δημ.Κοινότητα Νέας Περάμου της Δημ.Ενότητας Ελευθερών για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας στις 14.03.2016 και ψήφιση σχετικής πίστωσης σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ  οικον. έτους 2016

3.       Εξέταση αιτήματων πολιτιστικών συλλόγων για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την Κυριακή της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.

Τα ανωτέρω  θέματα πρέπει να συζητηθούν  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα της Κοινωφελούς Επιχείρησης  «αμέσως και σπουδαίως»  διότι:

είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής των αιτημάτων βάσει του αριθμ.πρωτ.12854/26.02.2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Γεν.Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Τμήματος Τοπ.Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης, και  επί των λοιπών θεμάτων λόγω του επικείμενου εορτασμού της Κυριακής της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο