Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17.01.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                       Ελευθερούπολη 17/01/2014
                                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 1651

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡ. ΑΡΤΟΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 2ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) της ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 3ο Ανάκληση της αριθ. 114/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και εκ νέου λήψη απόφασης χορήγησης προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ) & ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΑΦΕ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ) της ΣΙΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 4ο Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας της ΤΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 5ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο