Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10.02.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                              Ελευθερούπολη 06/02/2015
Αριθμ. Πρωτ. 3309

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) των FILIP DIMITROV – IVAN VISHEV LTB που βρίσκεται στην Παραλία Ελαιοχωρίου της Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου.
Θέμα 2ο Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου

                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο