Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Ελευθερούπολη 15/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. 32614

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 20η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 4ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) της ΣΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΕΛΕΥΕΘΡΩΝ  της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο