Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20.04.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                              Ελευθερούπολη 15/04/2016
Αριθμ. Πρωτ. 8275

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 20η του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 09:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ», της ΚΑΡΑΚΙΝΑΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΙΑΝΗΣ της Τ.Κ. ΚΑΡΙΑΝΗΣ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 2ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,  με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ», της RUMENOVASILVIYA του ALYOSHOVAπου βρίσκεται στον ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ της Τ.Κ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 3ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» του ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΥΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο