Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                              Ελευθερούπολη 09/03/2016 
Αριθμ. Πρωτ.
5159

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 17η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016

                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ   

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο