Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                              Ελευθερούπολη 03/07/2015
Αριθμ. Πρωτ. 20276

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 07η του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Ανάκληση ή της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΚΑΝΤΙΝΑΣ της ΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΥΑΝΗΣ της Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΝΗΣ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
  

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση 07.07.2015 (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο