Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                              Ελευθερούπολη 03/03/2016
Αριθμ. Πρωτ.
4646

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 07η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 09:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ της ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016

                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο