Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ελευθερούπολη 25/07/2014
Αριθμ. Πρωτ. 25104

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 31η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Ανάκληση της αριθμ. 114/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και εκ νέου λήψη απόφασης χορήγησης ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) της ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 2ο Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας της Ε. & Χ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 3ο Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΕΨΗΣΗΣ) ιδιοκτησίας του ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 4ο Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας του ΜΑΥΡΟΧΑΛΙΒΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο