Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17.12.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                              Ελευθερούπολη 12/12/2014
Αριθμ. Πρωτ. 43903

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 17η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Χ. 69 της επέκτασης Νέας Ηρακλίτσας σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 101/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο