Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ελευθερούπολη 12/06/2015
Αριθμ. Πρωτ. 16629

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 17η του μηνός Ιουνίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 3ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων Γενικά του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 4ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Λειτουργίας Χώρου Παλαιού Τελωνείου στη Ν. Πέραμο ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου
Θέμα 5ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου
Θέμα 6ο Ανάκληση ή της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. της ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 7ο Ανάκληση ή της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. της ΧΑΒΑΛΕ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 8ο Ανάκληση ή της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΚΑΝΤΙΝΑΣ της ΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΥΑΝΗΣ της Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΝΗΣ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο