Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ελευθερούπολη 09/07/2015
Αριθμ. Πρωτ. 20974

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο