Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ελευθερούπολη 07/02/2014
Αριθμ. Πρωτ.
4393

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα τα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΑΥΛΗΣ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο