Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07.05.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Ελευθερούπολη 30/04/2014
Αριθμ. Πρωτ.
16583

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 07η του μηνός Μάιου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ – ΤΑΒΕΡΝΑ) του ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) του ΒΟΣΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας της ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο