Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 22.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ελευθερούπολη,  11/06/2015
Αριθμ. Πρωτ. 16311 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Ως η συνημμένη κατάσταση 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 22 Ιουνίου 2015 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Θέμα  1ο

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επί του σχεδίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Θέμα  2ο

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επί του σχεδίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2015, ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο