Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 15.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Ελευθερούπολη,  04/06/2015
Αριθμ. Πρωτ. 15345

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: 

Ως η συνημμένη κατάσταση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 15 Ιουνίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο 

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επί του σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο 

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επί του σχεδίου Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επί του σχεδίου Κανονισμού Χρήσης Χώρων Παλαιών Τελωνείων Ν. Περάμου του Δήμου Παγγαίου

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουνίου 2015, ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο.

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο