Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 28.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                  Ελευθερούπολη, 24/08/2015
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.  25868
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 28 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2016 (άρθρα 63δ & 266 του Ν.3852/2010)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο