Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 21.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                  Ελευθερούπολη, 17/08/2015
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.  25163
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Παραπομπή ή μη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού, της πειθαρχικής δίωξης κατά του Μπουργκή Θεοδώρου του Χαραλάμπους, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου, κλάδου ΥΕ Εργατών Κήπου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο