Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 08.08.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη,  04/08/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                      Αριθμ.Πρωτ.  30101
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 08ητου μηνός Αυγούστου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης :

 

      –  Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2015 (άρθρα 63δ & 266 Ν. 3852/2010)

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο