Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  23 /12/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 40464

 

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 29η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Γενική 38η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

2.    Περί έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου.

3.    Περί έγκρισης της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου.

4.    Περί έγκρισης της αριθ. 77/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Δίμηνα» του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου».

5.    Περί έγκρισης του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Παγγαίου, έτους 2016.

6.    Περί έγκρισης διαγραφής ποσού λόγου λανθασμένης χρέωσης.

7.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή Οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ.

8.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ.

9.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ».

10.Περί έγκρισης του  1ου ΑΠΕ του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο