Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  23/10/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 33716

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 29η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Έγκριση του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παγγαίου.

2.    Απονομή χρηματικού επαίνου- 27η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

3.    Γενική 28η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

4.    Έγκριση της αρ. 53/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου».

5.    Έγκριση ανώτατου αριθμού θέσεων Πολιτών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Παγγαίου για την Λαϊκή Αγορά στην Παρ. Οφρυνίου (ΤΟΥΖΛΑ).

6.    Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Παραγωγική Άδεια).

7.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (του Αριθ. 1184 Σχολικού Αγροτεμαχίου Τ.Κ. Ορφανού, έκτασης 2.312,00 τ.μ.).

8.    Εξέταση της αριθ. 19257/25-06-2015 αιτήσεως  της κας Άννας Ζήκου του Κων/νου σχετικά με την Παράδοση Μισθίου – Λύση Σύμβασης (Δασικό Χωριό).

9.    Εξέταση της αριθ. 33528/22-10-2015 αιτήσεως του κ. Χρήστου Δούρτμε του Φωτίου σχετικά με την υπομίσθωση του Χώρου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου «Κρύα Νερά» στην περιοχή Μύλοι της Δ.Κ. Νικήσιανης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο