Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27.02.2016 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 27 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                  Αρ. Πρωτ.  4270
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ.Κώδικας  : 64100
Πληροφορίες : Αθανασιάδου Μαρίνα
Τηλέφωνο    : 25923 – 50012
FAX             : 25923 – 50079
E-mail          : athanasiadou@dimospaggaiou.gr

 

ΠΡΟΣ:

1.Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
2.Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.Τον Δήμαρχο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε να προσέλθετε στις 27-02-2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Έκτακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης εγκατάστασης και προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων στο Αθλητικό Κέντρο (κλειστό Γυμναστήριο ) στην Ελευθερούπολη.

ΘΕΜΑ 2ο

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3ο

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση χρημάτων για τους πρόσφυγες.

Τα ανωτέρω θέματα  πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτωνς, διότι αφορούν  την έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων στο Δήμο Παγγαίου και την αντιμετώπιση κάθε δαπάνης απαραίτητης για την προσωρινή στέγαση, σίτιση, εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης, ειδών άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και κάθε είδους προμήθεια και υπηρεσία που κρίνεται απαραίτητη γι’ αυτούς.   

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γάκης Κωνσταντίνος

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο