Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.06.2014 – Έκτακτη Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ελευθερούπολη, 23-06-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. : 24065
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 24η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόλπο της Καβάλας.

  2. Εξέταση αίτησης του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ” με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου Παγγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014)».

  3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 της Κατασκήνωσης Νέας Περάμου.

  4. Αποδοχή χρηματοδότησης 150.000,00 € από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την Κατασκήνωση Νέας Περάμου- 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

  5. Έγκριση γινομένων δαπανών για εκτός έδρας μετάβαση του κ. Δημάρχου.

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) διότι από την αναβολή συζήτησης των θεμάτων θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Ο έκτακτος χαρακτήρας των θεμάτων της συνεδρίασης ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) ,στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, δικαιολογείται για τους παρακάτω λόγους :

1.- Θα πρέπει άμεσα να εκδοθεί ψήφισμα από το Δ.Σ. για την αποτροπή εγκατάστασης σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόλπο της Καβάλας.

2.- Πρέπει άμεσα να εξετασθεί το αίτημα του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου καθότι η σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014.

3.- Κρίνεται αναγκαία η έγκριση του προϋπολογισμού της Κατασκήνωσης, της αποδοχής της χρηματοδότησης και της αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου, προκειμένου να λειτουργήσει η εν λόγω Κατασκήνωση στις 1-7-2014.

4.- Πρέπει να εγκριθούν οι γινόμενες δαπάνες προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο