Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.02.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 19 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                     Αρ. Πρωτ.  3724
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     

 

Ταχ.Δ/νση      :

Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α

Ταχ.Κώδικας  :

64100

Πληροφορίες  :

Αθανασιάδου Μαρίνα

Τηλέφωνο      :

25923 – 50012

FAX               :

E-mail            :

25923 – 50079

athanasiadou@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣ:

1.

Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

2.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

3.

Τον Δήμαρχο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε να προσέλθετε στις 24-02-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο

Περί  έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016του ΝΠΙΔ “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου”».

ΘΕΜΑ 3ο

Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους προστασίας του περιβάλλοντος/ καθαριότητας και ευπρεπισμού/ ασφάλειας αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 4ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 27/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παγγαίου ως εταίρου στην υποβολή της πρότασης ‘Efficient use of organic resources to preserve and protect soil ecosystems’ στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME του ΕΣΠΑ 2014-2020”.

ΘΕΜΑ 5ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 426/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση της με αριθ. 1048/2015 μελέτης “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” και καθορισμός του  τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας”.

ΘΕΜΑ 6ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 470/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2016-2017)», αρ. μελέτης 1052/2015”.

ΘΕΜΑ 7ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 539/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”, (διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού)”.

ΘΕΜΑ 8ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 540/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (2016-2017)”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €240.000,00 (διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού).

ΘΕΜΑ 9ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 594/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Έγκριση διενέργειας της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017», (διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού), αρ. μελέτης 1069/2015”.

ΘΕΜΑ 10ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 595/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο” Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης Δήμου Παγγαίου»”.

ΘΕΜΑ 11ο

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του: α)στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών– λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 13ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση κοπής: α) Ενός ξερού και ενός σοβαρά κεκλιμένου πεύκου στα κοιμητήρια   της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα  του Δήμου Παγγαίου  β) Δύο ξερών και δύο χλωρών ανεπτυγμένων κυπαρισσιών  στα κοιμητήρια  της Τ.Κ. Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου γ)Οκτώ ξερών πλατανιών σε ρέμα  εντός του οικισμού   της Τ.Κ. Κηπιών  του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ» (Αρ. Μελ. 1016/2011).

ΘΕΜΑ 16ο

Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Αρ. μελ. 1070/2011 ΟΠΣ 376114).

ΘΕΜΑ 17ο

Περί έγκρισης του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ” Συντηρήσεις -Επισκευές στο Νηπιαγωγείο Αντιφιλίππων”.

ΘΕΜΑ 18ο

Περί έγκρισης του  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ” Βελτίωση Οδοποιίας Οδικού Τμήματος απο Εγνατία έως Επαρχιακή Οδό Ελαιοχωρίου-Φωλιάς”.

ΘΕΜΑ 19ο

Περί έγκρισης του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ” Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης στην επέκταση του οικισμού Νέας Περάμου”.

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση μορφών κατασκευών στο ΚΧ 199 στη Ν. Ηρακλείτσα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση νέων διαμορφώσεων επί της πλατείας Β. Νάτσιου στην Ελευθερούπολη, προκειμένου να τροποποιηθεί η 829/1997 γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

ΘΕΜΑ 22ο

Περί επιστροφής  χρημάτων από καταβληθέντα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας,  μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, στην εταιρία ” ΚΤΗΜΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “.

     

      O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                     Γάκης Κωνσταντίνος

{backbutton} 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο