Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.03.2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ελευθερούπολη, 18 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                    Αρ. Πρωτ.  5853
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

 

 

Ταχ.Δ/νση : Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ.Κώδικας :  64100
Πληροφορίες : Αθανασιάδου Μαρίνα
Τηλέφωνο : 25923 – 50012
FAX:25923 – 50079
E-mail : athanasiadou@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣ:

      1. Τον Δήμαρχο
      2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
      3. Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε να προσέλθετε στις 23-03-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο

Απονομή χρηματικού επαίνου στο 1ο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης.

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης της αριθ.  32/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Παγγαίου με θέμα «Έγκριση και ψήφιση της 3ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2016 και ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α. εξόδων»

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση απολογισμού εσόδων -εξόδων οικ. έτους 2015 σχολικών επιτροπών της Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 5ο

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης της αριθ. 31/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου με θέμα ” Αίτημα για την νέα πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα συναφθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς  (10 Άτομα)(Εγκύκλιος 5420/22-2-2016 του ΥΠΕΣ)”.

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης της αριθ. 32/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου με θέμα “Αίτημα που αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014)(Εγκύκλιος 5420/22-2-2016 του ΥΠΕΣ)”.

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης της αριθ. 21/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης του  Δήμου Παγγαίου».

ΘΕΜΑ 9ο

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016.

ΘΕΜΑ 10ο

Συμπλήρωση της αριθ. 212/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε επιπλέον εφημερίδες ηλεκτρονικού τύπου.

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης διαγραφής μη απαιτητού μισθώματος.

ΘΕΜΑ 12ο

Οριστική ολοκλήρωση και παραλαβή παραδοτέων των υποέργων της Πράξης με τίτλο: “ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” με κωδικό MIS 370544.

ΘΕΜΑ 13ο

Περί έγκρισης ανταλλαγής ιδιωτικού οικοπέδου, για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, με δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή της αναθεώρησης σχεδίου Ελευθερούπολης στον Παλαιό συνοικισμό πλησίον της οδού Μητροπολίτου Αμβροσίου και ανάθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας σε εταιρία ορκωτών εκτιμητών.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στο Παγγαίο Όρος.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με τo τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για την ανάπτυξη της περιοχής του Δ. Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση συμμετοχής του Δ. Παγγαίου σε εταιρικό σχήμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του  INTERREGVAGREECEBULGARIA 2014-2020 COOPERATIONPROGRAMME, άξονας 2, επενδυτική προτεραιότητα 6d.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση συμμετοχής του Δ. Παγγαίου σε εταιρικό σχήμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης  του  INTERREGVAGREECEBULGARIA 2014-2020 COOPERATIONPROGRAMME, άξονας 4, επενδυτική προτεραιότητα 9a.

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση συμμετοχής του Δ. Παγγαίου σε εταιρικό σχήμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης  του  INTERREGVAGREECEBULGARIA 2014-2020 COOPERATIONPROGRAMME, άξονας 2, επενδυτική προτεραιότητα 6c.

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση συμμετοχής του Δ. Παγγαίου σε εταιρικό σχήμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Βαλκανικής -Μεσογείου» (BalkanMediterranean) 2014-2020,  Άξονα Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Πρωτοβουλία 6f,   Ειδικός Στόχος 2.2.

ΘΕΜΑ 20ο

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αρίθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 2440 εκτάσεως 803,27 τ.μ. στο Αγρόκτημα Ελαιοχωρίου  του Δήμου Παγγαίου στην κ. Τσιπιζίδου Άννα.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο