Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Συνεδρίαση – 21.12.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 21/12/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 40121

ΠΡΟΣ:
1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30 για συζήτηση του παρακάτω θέματος:

$11.    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ».

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.  40103/21-12-2015 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου στην οποία αναφέρεται ότι :

«……..η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 και καμία πληρωμή έργου δεν θα γίνει πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Με δεδομένο ότι οι λογαριασμοί των έργων που συντάσσονται κατόπιν έγκρισης ΑΠΕ απαιτούν των επανυπολογισμό   από το ΙΚΑ στην Θεσσαλονίκη των κρατήσεων που προβλέπει η νομοθεσία προκύπτει σοβαρό πρόβλημα με την περίπτωση μη πληρωμής του εν λόγω λογαριασμού από το ΕΣΠΑ έως τις 31-12-2015 και την μεταβίβαση του χρέους αυτού στον Δήμο Παγγαίου.

Ως εκ τούτου και για την επίσπευση των διαδικασιών και την αποτροπή μεταβίβασης του χρέους στον Δήμο Παγγαίου, παρακαλούμε όπως και καλέσετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου.»

          Κρίνεται  απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης με την μορφή του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο