Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.01.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 15 Ιανουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                      Αρ. Πρωτ.  922
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ.Δ/νση: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ.Κώδικας: 66100
Πληροφορίες: Αθανασιάδου Μαρίνα
Τηλέφωνο: 25923 – 50012
FAX:
E-mail:
25923 – 50079
athanasiadou@dimospaggaiou.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3. Τον Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε να προσέλθετε στις 21-01-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Γενική 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016. 

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 3ο

Περί  έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016του ΝΠΙΔ “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου”».

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης της 1ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 του ΝΠΔΔ “Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”.

ΘΕΜΑ 5ο

Καθορισμός τελών Λειτουργίας Αιθουσών -Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης διαγραφής ποσού λόγου λανθασμένης χρέωσης.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνι Ορφανού και Ακροποτάμου”.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός του έργου:  «Ανέγερση αποθήκης υλικών» (Αρ. μελ.1008/2010).

ΘΕΜΑ 9ο

Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου : Προσθήκη στέγης στο υπάρχον και προσθήκη κατ’ επέκταση στο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου (Αρ. Μελ. 1076/2011) (Αποφαση ΔΣ 632/12) και Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020”.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση της 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ στις τ.κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμός Μελέτης:  1059/2014 – Προϋπολογισμός  : 490.000,00 €).

ΘΕΜΑ 11ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντηρήσεις-Επισκευές στο Νηπιαγωγείο Αντιφιλίππων”.

ΘΕΜΑ 12ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ Αγ. Ανδρέα”.

ΘΕΜΑ 13ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ Ελαιοχωρίου”.

ΘΕΜΑ 14ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Οφρυνίου”.

ΘΕΜΑ 15ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ Κοκκινοχώματος”.

ΘΕΜΑ 16ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ Ακροποτάμου”.

ΘΕΜΑ 17ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΔΔ Χρυσοκάστρου”.

ΘΕΜΑ 18ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Εξωτερικό δικτυο αποχέτευσης ΔΔ Κηπιών και Χρυσοκάστρου”.

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παγγαίου ως εταίρου στην υποβολή της πρότασης ‘Efficient use of organic resources to preserve and protect soil ecosystems’ στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME του ΕΣΠΑ 2014-2020”.

ΘΕΜΑ 20ο

Περί έγκρισης διοργάνωσης του “1ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας”.

ΘΕΜΑ 21ο

Περί έγκρισης αιτήματος προς το Δασαρχείο Καβάλας για την παράταση της διαδικασίας εφαρμογής του συνταχθέντος Πίνακα Υλοτομίας του δημοτικού δάσους Αντιφιλίππων.

ΘΕΜΑ 22ο

Τροποποίηση της αριθμ. 353/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 23ο

Τροποποίηση της αριθμ. 354/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 24ο

Τροποποίηση της αριθμ. 356/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 25ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και Αναψυκτηρίου εντός αυτού στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης.

     

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γάκης Κωνσταντίνος

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο