Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.10.2015 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 09/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 31800

 

ΠΡΟΣ:   1.-  Το Δήμαρχο
           2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

         

 

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την Πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου έως την 28/02/2017 με βάση την αριθ. 30362/29-09-2015 Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης».

        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 14η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 66 παρ. 6 και 74 τουΝ. 3852/2010, καθώς και από το άρθρο 12 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την Πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου έως την 28/02/2017 με βάση την αριθ. 30362/29-09-2015 Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο