Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 10 /09/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 28131

ΠΡΟΣ:
1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Ενημέρωση σχετικά με την γνωμοδότηση του Δήμου επί του Β1 σταδίου της μελέτης Αξιολόγησης , Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2.    Γνωμοδότηση για την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θέματος από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), αναφορικά με την διατήρηση της υπ΄ αριθ. 10 θέσης εγκατάστασης προσωρινής ξύλινης κατασκευής επιχείρησης αναψυχής εξυπηρέτησης λουομένων στην περιοχή Αμμολόφων Νέας Περάμου.

3.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Επικαιροποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ελευθερών Δήμου Παγγαίου».

4.    Εξέταση της αριθ. 23454 – 31/07/2015 αιτήσεως  του νόμιμου εκπροσώπου της Ομόρρυθμης εταιρείας υλοτομικών εργασιών «Κ. Φεσίδης – Α. Αθανασάκης»   με έδρα τους Αντιφιλίππους για υλοτόμηση του Δημοτικού Δάσους της Τ.Κ. Αντιφιλίππων.

5.    Εξέταση της αριθ. 26569/03-07-2013 αιτήσεως του κ. Ράπτη Εμμανουήλ του Θεοδοσίου.

6.    Εξέταση της αριθ. 27620/07-09-2015 αιτήσεως του κ. Καρυπίδη Σταύρου του Ελευθερίου.

7.    Διαγραφή λόγω λανθασμένης χρέωσης της εταιρείας Ζαραφίδης – Χατζηπαζαρλής Ο.Ε.

8.    Διαγραφή επιπλέον χρεωθέντος ποσού μίσθωσης της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».

9.    Διαγραφές τελών νεκροταφείων βάσει της αριθ. 349/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.

10.Κατάπτωση της αριθ. 524354/10-06-2015 εγγυητικής επιστολής του κ. κ. Χατζηνικολή Θεόδωρου του Ζαφειρίου υπέρ του Δήμου Παγγαίου.

11.Κατάπτωση της αριθ. 47541/05-07-2013  εγγυητικής επιστολής του κ. Πετρίδη Χρήστου του Νικολάου υπέρ του Δήμου Παγγαίου.

12.Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των συνεργείων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015- 21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

13.Αποδοχή χρηματοδότησης για την συντήρηση σχολικών κτιρίων- 22η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

14.Γενική 23η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

15.Έγκριση γενομένων δαπανών για την φιλοξενία των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων και μελών της εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογικών τμημάτων του Δήμου Παγγαίου στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (Παράθεση Εδεσμάτων).

16.Έγκριση γενομένων δαπανών της μετάβασης αποστολής εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου Borino της Βουλγαρίας για συμμετοχή σε άσκηση στο πλαίσιο του έργου ACHELOUS(Αχελώος).

17.Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας (Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών).

18.Έγκριση διενέργειας της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2016-2017)», αρ. μελέτης 1052/2015.

19.Έγκριση της αριθ. 40/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του  Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά «Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα &Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου».

20.Έγκριση της αριθ. 97/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2015 και ψήφιση ανάλογων πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. Έτους 2015».

21.Έγκριση της αριθ. 101/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50/2014 απόφαση της ΚΕΔΗΠ περί του ετησίου προγράμματος δράσης 2014-2015».

22.Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Εξωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου”.

23.Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενίσχυση και ανάδειξη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Παγγαίου» 
(Αρ. Μελ. 1015/2014).

24.Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικής  οδού στην ΤΚ Αγ. Ανδρέα» (Αρ. Μελ. 1014/2013).

25.Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στην ΤΚ Ελευθερών»  (Αρ. Μελ. 1066/2012).

26.Ενεργοποίηση δικαιώματος Προαίρεσης για την Υπηρεσία: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» (Αρ. Μελ. 1022/2015).

27.Έγκριση εκμίσθωσης του αριθ. 275 τεμαχίου, Ο.Τ. 46, εμβαδού 3222.00 τ.μ. αγροκτήματος  Αγ. Χριστοφόρου.

28.Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένου κοινοχρήστου τμήματος του αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 1179 εκτάσεως 6864.73 τ.μ. στο Αγρόκτημα Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου στην κ. Ελευθεριάδου Αγγελική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση 19.2015 (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο