Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13.11.2015 – Τακτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 09/11/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 35358

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 13η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παγγαίου.

2.    Έγκριση των γενομένων δαπανών εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2015 στο Δήμο Παγγαίου.

3.    Έγκριση μετάβασης αποστολής εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στην Οδησσό της Ουκρανίας στα πλαίσια της διακρατικής Πράξης ExcellenceinPublicSector.

4.    Έγκριση του από 18-06-2015 Πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων  του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 186 του Ν.346/2006 Κ.Δ.Κ.).

5.    Εξέταση της αριθ. 19242/25-06-2015 αιτήσεως του κ. Μίντζιλη Ιωάννη του Δημητρίου σχετικά με την επιστροφή χρημάτων από καταβληθέντα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, της επιχείρησής του, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για το διάστημα 2013-2014.

6.    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Παγγαίου.

7.    Έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ στις Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμός Μελέτης:  1059/2014 – Προϋπολογισμός  : 490.000,00 €). 

8.    Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ» (αρ. μελέτης: 1024/2011).

9.    Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8042/2010.

10.Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΩΛΙΑΣ” ποσού 62.993,13 € χωρίς ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο