Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13.11.2015 – Ειδική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ελευθερούπολη, 09 Νοεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.  Πρωτ. : 35356
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, τη 13η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο