Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 3 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                    Αρ. Πρωτ.  4647
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

 

Ταχ.Δ/νση      :    Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ.Κώδικας  :      64100
Πληροφορίες  :     Αθανασιάδου Μαρίνα
Τηλέφωνο      :    25923 – 50012
FAX               :   25923 – 50079
E-mail            :    athanasiadou@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣ:

1. Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

3. Τον Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε να προσέλθετε στις 07-03-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. Έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων βάσει του άρθρου 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006: Α) για την 25η Μαρτίου –Εκτός εστίασης, Β) Είδη σημαιοστολισμού.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση γενομένων δαπανών της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης επιχορήγησης του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης- Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5ο

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα  12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99».

ΘΕΜΑ 6ο

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016.

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης της  αριθ. 22/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου, με θέμα  «Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην πρώην υπάλληλο Μανιτσά Μαρία – Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης».

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης της  αριθ. 23/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου, με θέμα  «Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην πρώην υπάλληλο Τσακοπούλου Αναστασία– Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης».

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης της  αριθ. 24/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου, με θέμα  «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών σταθμών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Παγγαίου».

ΘΕΜΑ 10ο

Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με θέμα ” Περί έγκρισης εκμίσθωσης Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και Αναψυκτηρίου εντός αυτού στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης”.

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου του υπ΄αριθμ. 255 σχολικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα.

ΘΕΜΑ 12ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών Δήμου Παγγαίου”.

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση τροποποίησης των μορφών κατασκευών στα ΚΧ  183 και 184Α στη Ν.Ηρακλείτσα προκειμένου να τροποποιηθεί η αρ. 309/2010 γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ.

ΘΕΜΑ 14ο

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάτμηση του υπ’ αριθμ. 1073Α δημοτικού τεμαχίου αγροκτήματος Κάτω Λακοβίκια στην Παραλία Οφρυνίου (Δημοτικό Κάμπινγκ).

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση κοπής: α) Ενός σοβαρά κεκλιμένου δέντρου εντός του χώρου της Παιδικής Χαράς της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα  του Δήμου Παγγαίου, β) Πέντε ανεπτυγμένων κυπαρισσιών εντός του χώρου των κοιμητηρίων του οικισμού Πυργοχωρίου της Τ.Κ. Μελισσοκομείου  του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 16ο

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση,  από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ΄αριθμ. κοινοχρήστου αγροτεμαχίου 1026 εκτάσεως 848.78 τ.μ. στο Αγρόκτημα Αγίου Ανδρέα του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τοπάλη Γεώργιο.

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                              ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο