Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 05.05.2016 – Έκτακτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 5 Μαίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                    Αρ. Πρωτ.  9640
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

 

 

Ταχ.Δ/νση      :  Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ.Κώδικας  :   64100
Πληροφορίες  :  Αθανασιάδου Μαρίνα
Τηλέφωνο      :  25923 – 50012
FAX               : 25923 – 50079
E-mail            :athanasiadou@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣ:

1.

Τον Δήμαρχο

2.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 05-05-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016.

Το ανωτέρω θέμα  πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Κρίνεται  απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι οφείλουμε να προβούμε στον έγκαιρο προγραμματισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να παραδώσουμε καθαρές ακτές στους πολυάριθμους επισκέπτες του Δήμου Παγγαίου λόγω του επερχόμενου θέρους.

                                               O Πρόεδρος του Δ.Σ.

     Γάκης Κωνσταντίνος

 

{backbutton}

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο