Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04.04.2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 31 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                    Αρ. Πρωτ.  6927
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ταχ.Δ/νση      :    Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ταχ.Κώδικας   :    64100
Πληροφορίες  :    Αθανασιάδου Μαρίνα
Τηλέφωνο      :    25923 – 50012
FAX                :    25923 – 50079
E-mail            :    athanasiadou@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΣ:

1.    Τον Δήμαρχο
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε να προσέλθετε στις 04-04-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016. 

ΘΕΜΑ 2ο

10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016. 

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση της αριθ. 22/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Ετήσια έκθεση  πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου».

ΘΕΜΑ 4ο

Ακύρωση σωμάτων επιταγών Τράπεζας της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 5ο

Καθορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής , οικονομικού έτους 2015  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.

ΘΕΜΑ 6ο

Ανάκληση της αριθ. 376/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης  μόνο του  Δημοτικού Ακινήτου- αναψυκτηρίου εμβαδού 99,60 τ.μ . που βρίσκεται επί του αριθμ. 1057 αγροτεμαχίου αναδασμού Πλατανοτόπου, στη θέση ΚΑΪΝΑΚΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου- Καθορισμός των όρων μίσθωσης”.

ΘΕΜΑ 7ο

Περί διαγραφής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων λόγω λανθασμένης χρέωσης.

ΘΕΜΑ 8ο

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου “Ανέγερση αποθήκης υλικών στο Δήμο Ελευθερούπολης” (Αρ. Μελ.1008/2010).

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ανακαίνηση Αιθουσών και Χώρων Υγειινής στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Περάμου”.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση Τελικού Ανακεφάλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ” Κατασκευή Κερκίδων Ελευθερών ( Β’ Φάση)”.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση Πρωτοκόλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ”.

ΘΕΜΑ 12ο

Τροποποίηση της αριθ. 603/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί “Εξέταση χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του ενταγμένου στη ΣΑΕΠ 031/8 έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 13ο

Εξέταση της αριθ. 4776/04-03-2016 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποδοχωρίου περί παραχωρήσεως της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Ποδοχωρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο