Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 02.12.2015 – Έκτακτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ελευθερούπολη, 02/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                       Αριθ.  Πρωτ. : 37863
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:       1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
               2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 02η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση καλαθοφόρου οχήματος στον Δήμο Καβάλας από 04/12/2015 έως 06/12/2015 (περ. ε της Παρ.1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 129/2534/2010).

Με το αρθμ.48433/01-12-2015 έγγραφο  η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας αιτείται προς τον Δήμο Παγγαίου την παραχώρηση κατά χρήση του καλαθοφόρου οχήματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88002, τύπου IVECO που ανήκει στη δύναμη του στόλου Δήμου Παγγαίου για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 για να χρησιμοποιηθεί στην προετοιμασία εορταστικού στολισμού διαφόρων σημείων Δ. Καβάλας.

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι το ήδη υπάρχον  καλαθοφόρο του Δήμου Καβάλας δεν επαρκεί για την προετοιμασία του εορταστικού στολισμού του  Δήμου  Καβάλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο