Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30.09.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 26/09/2013
Αριθμ. Πρωτ.  40033

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Σύνταξη – προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010  (Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης) πρώην Δήμου Πιερέων

Θέμα 3ο

Σύνταξη – προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010  (Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης) πρώην Δήμου Παγγαίου

Θέμα 4ο

Σύνταξη – προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010  (Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης) πρώην Δήμου Ελευθερούπολης

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ για την αναβολή της Αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών του  διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Θέμα 6ο

Δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΒΕΕ»

Θέμα 7ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ”» πρ/σμού 12.498,40€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (αρ. μελ. 1073/2013)

Θέμα8

Περί εκτελέσεως του έργου: «Ανάπλαση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Καραβαγγέλη στην Τ.Κ. Σιδηροχωρίου”» πρ/σμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων (αρ. μελ. 1076/2013)

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Επισκευές στον αύλειο χώρο του 2ου Δ.Σ. “Αγ. Ελευθερίου” στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων

Θέμα 10ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Επισκευές στο δημοτικό γήπεδο της Τ.Κ. Αμισιανών» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 11ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικού γηπέδου Τ.Κ. Νικήσιανης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 12ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος “Κρύα Νερά” στην Τ.Κ. Νικήσιανης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 13ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μουσθένης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 14ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση πλακοστρώσεων στην Τ.Κ. Δωματίων και την Τ.Κ. Μουσθένης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 15ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στο ΔΔ Κοκκινοχωρίου» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 16ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (αρ. μελ 1034/2013)

Θέμα 17ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ» (αρ. μελ 1028/2012)

Θέμα 18ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ»

Θέμα 19ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου για το έτος 2013-2014»

Θέμα 20ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας  της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου για το έτος 2013-2014»

Θέμα 21ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ”

Θέμα 22ο

Περί ανάκλησης-ακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Έργα οδοποιίας στο ΔΔ Αντιφιλίππων»

Θέμα 23ο

Περί ανάκλησης-ακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Χορτοκοπίου»

Θέμα 24ο

Περί ανάκλησης-ακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Παρεμβάσεις σε δημοτικούς χώρους στην Ελευθερούπολη»

Θέμα 25ο

Περί ανάκλησης-ακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Αναπλάσεις στο ΔΔ Κηπιών»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ


Σχετικά Αρχεία:

1. Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο