ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

01_ΕΞΩΦΥΛΛΟ.doc

ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.docx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.docx

11_2_ΥΔ_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ_ΦΟΡΕΩΝ.docx

11_1Α_ΥΔ.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο